Mózg w Biznesie – co wskazuje Twój kompas ?

Jak to jest z tym naszym mózgiem ?

Mózg – najważniejszy organ jaki posiadamy – powstaje jako jednej z pierwszych w naszym organizmie i jako ostatni umiera.

Mózg jest centrum dowodzenia całego naszego organizmu, to w nim zapadają wszelkie decyzje, to tutaj powstają „komendy” wydawane do pozostałych części, organów naszego ciała – jak te mają działać, jak my mamy się zachowywać.

To od budowy naszego mózgu, jego anatomii, biostruktury, homeostazy neuroprzekaźników zależy to jacy jesteśmy – jak jest ukształtowana ta genetyczna część naszej osobowości.

Zostało naukowo udowodnione, że ważne cechy osobowe człowieka zależą od indywidualnej struktury jego mózgu. Znany amerykański badacz ludzkiego umysłu, profesor Paul D. MacLean, ustalił, że nasz mózg składa się z trzech systemów różniących się wiekiem ze względu na ich historię ewolucyjną oraz funkcjami, które te części mózgu spełniają.

Niemniej, te trzy zupełnie różne mózgowia muszą współpracować razem w „trójdzielnym mózgu” i komunikować się między sobą. Jednakże każde z nich przestrzega  swoich określonych „reguł gry”.

Ludzkie zachowania ewoluują jedynie na skutek wzajemnego oddziaływania instynktownych i intuicyjnych reakcji pnia mózgu, impulsywnych i emocjonalnych reakcji układu limbicznego oraz racjonalnych reakcji wychodzących z kory nowej.

Nasz trójdzielny mózg to :

  • Pień mózgu – Mózg Uczuć – zwany również mózgiem gadzim – to najstarsze z mózgowi – przechowuje doświadczenia milionów lat, jest ośrodkiem instynktów i uczuć zbieranych na przestrzeni całego życia.

  • Międzymózgowie – Mózg Emocji, asertywności i walki o przetrwanie, jest młodszy od pnia mózgu, określany również układem limbicznym – ponieważ występują w nim złożone odbiorniki nerwowe.

  • Kresomózgowie – Mózg racjonalnego myślenia,  inaczej kora nowa,  mózg planowanego działania i przewidywania,  jest najmłodszym mózgiem w znaczeniu ewolucyjnym.

Narzędziem służącym do określenie biostruktury naszego mózgu, a tym samym do zdefiniowania naszego genetycznego potencjału – naszych dominujących cech genetycznej osobowości oraz tych które występują u nas w deficycie jest Analiza Biostrukturalna.

Analiza Biostrukturalna powstała dzięki wiedzy dotyczącej badaniom prowadzonym nad mózgiem człowieka, prowadzonym przez prof. Paula MacLeana. Badania te, znajdują odzwierciedlenie i potwierdzenie w najnowszych wynikach badań w takich dziedzinach naukowych jak: neurologia, biologia molekularna i genetyka behawioralna. Analiza Biostrukturalna wyróżnia w ludziach dorosłych biogenetyczne, nie podlegające zmianom, struktury podstawowe oraz cechy osobowości związane z funkcjonowaniem w określonym środowisku (nabyte).

Sytuacje, w których trwale odczuwamy stres, są wynikiem prób „wytrenowania” zachowań, które nie odpowiadają podstawom naszej biostruktury lub ciągłego przymusu pokazywania oblicza, które nie jest zgodne z naszą naturą.

Konsekwencjami są: niepewność, poczucie, że nie potrafimy sobie z czymś poradzić, niezadowolenie, zwątpienie w siebie, co w konsekwencji może prowadzić do zaburzenia psychologiczne , psychosomatyczne, depresji czy chorób autoimmunologicznych.

Głównym problemem, wynikającym z nieznajomości swojej biostruktury a tym samych nieświadomości naszego potencjału jest to, że chcemy zmienić każdą cechę naszej osobowości, każdy element naszego zachowania – aby być perfekcyjnym, ale nie koniecznie zgodnym ze sobą i autentycznym.

Analiza Biostrukturalna to pierwszy krok w drodze do nauczenia się korzystania z dobrodziejstw neuronauki i możliwości wykorzystania jej w życiu. Jednak to dopiero początek. Nie jesteśmy na tym świecie sami.

Nie żyjemy na bezludnej wyspie, mamy wokół nas ludzi, którzy różnią się od nas : doświadczeniem, wykształceniem, umiejętnościami, środowiskiem z którego pochodzą, kulturą z jakiej się wywodzą, a co kluczowe każdy z nich różni się biostrukturą mózgu, która to biostruktura ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu nas i drugiego człowieka.

Aby móc komunikować się się z drugim człowiek i budować relacje, musimy umieć mówić językiem tego człowieka. Nie mam tutaj na myśli tylko znajomości języka w sensie lingwistycznym. Znacznie ważniejsze jest poznanie języka komunikacji, języka genetycznej osobowości drugiego człowieka, dopiero to pozwala nam faktycznie zrozumieć drugiego człowieka, komunikować się z nim skutecznie i patrzeć na świat jego oczyma, z jego perspektywy.

Narzędziem, które w dokonały sposób wspiera tą drogą w kierunku poznania siebie, drugiego człowieka, a następnie przełożenia tej wiedzy na świat biznesu jest STRUCTOGRAM® .

Dzięki szwajcarskiej metodyce STRUCTOGRAM® już na pierwszym etapie szkolenia, za pomocą Analizy Biostrukturalnej, możemy jednoznacznie określić naszą indywidualną biostrukturę, nasze  indywidualne cechy osobowości, predyspozycje, które możemy u siebie rozwijać z łatwością i przyjemnością,  oraz te, których zmiana może być dla nas trudna i nie koniecznie dobra. Analiza biostrukturalna i metodologia jaką jest STRUCTOGRAM® jest swoistym kompasem, wskazującym drogę jak żyć i być szczęśliwym ulepszając siebie w zgodzie z naszą naturą.

Tylko wówczas, gdy nabyte w toku życia zachowania są w harmonii z indywidualnymi biologicznymi i genetycznymi podstawami struktury naszej osobowości, możemy powiedzieć, że dana osoba jest „autentyczna” i działa w zgodzie ze sobą.

Jest to głównym celem intensywnego treningu i wyznacznikiem osobistego sukcesu. W kolejnych etapach szkolenia STRUCTOGRAM® uczymy się rozpoznawać biostruktury innych ludzi ora aplikować tę wiedzę zarówno w życiu prywatnym jak również na wszystkich płaszczyznach biznesu, w tym m.in. marketingu, sprzedaży, budowaniu relacji biznesowych, zarządzaniu, przywództwie, rekrutacji czy budowaniu efektywnych zespołów.

Wyjątkową zaletą STRUCTOGRAM® Training System jest jego łatwa obsługa: krótki czas wdrożenia, łatwe przyswajanie wyników i natychmiastowe przełożenie na zastosowanie w praktyce.

Analizy Biostrukturalnej, w oparciu o którą realizowany jest STRUCTOGRAM® nie należy mylić z testem psychologicznym lub narzędziem oceny w teoretycznym znaczeniu testów psychologicznych, tak jak egzamin kwalifikacyjny – nie jest to test psychologiczny.

Analiza Biostrukturalna jest neutralnym narzędziem samoanalizy, genetycznie uwarunkowanej podstawowej struktury jednostki. Analiza Biostrukturalna zachodzi na innym poziomie – używając analogii można powiedzieć, że zachodzi ona na poziomie nie podlegającego zmianom systemu operacyjnego „bio-komputera”, którym jest mózg, a nie na poziomie wymiennego oprogramowania wynikającego z nabytych cech środowiskowych.

Podczas gdy, w wielu testach psychologicznych zasadniczą kwestią jest to, co mieści się pomiędzy oczekiwanym profilem, a spektrum zachowań osób poddawanych badaniu. Analiza Biostrukturalna odnosi się przede wszystkim do indywidualnego potencjału osoby, a zwłaszcza do jego mocnych stron i ograniczeń.

Genetycznie uwarunkowany potencjał nie ulega zmianom w trakcie życia.

STRUCTOGRAM® jako wynik Analizy Biostrukturalnej jest stały i niezależny od wpływów środowiska, a tym samym zmiennych kryteriów testowych. Nie ma on na celu i nie może wyjaśnić wszystkiego, co dotyczy zachowania danej jednostki, ale wyróżnia fundamentalne biologiczne uwarunkowania leżące u podstaw jej zachowań.

 

Autorka jest Certyfikowanym Trenerem szwajcarskiej metodyki STRUCTOGRAM®.

Dodaj komentarz