DNA LIDERA – czyli jak wykorzystać wiedzę o najnowszych badaniach nad mózgiem i neuronaukę w biznesie i przywództwie

W ostatnim czasie wiele uwagi  koncentruje się wokół zastosowania „nauk o mózgu” i neuronauki w sytuacjach biznesowych.

Wątpliwości budzi oparcie wniosków dotyczących aspektów behawioralnych zachowań ludzi  na takich technologiach jak obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego, oraz kwestie etyczne  „zajrzenia do wewnątrz”  ludzkiej głowy i zagrożenia związane z możliwym wykorzystaniem tych technik  do manipulacji reakcjami ludzi.

Obecnie połączenie neuronauki i biznesu nie polega na zastosowaniu jednej metody badawczej, ale na holistycznym sposobie spojrzenia na człowieka, organizację i jej otoczenie oraz  szerokim spektrum postrzegania biznesu i wyzwań jakie się z nim wiążą.

Zastosowanie neuronauki w biznesie, okazało się doskonałym narzędziem dla obszaru marketingu i reklamy.

Bazując na neuronauce, psychologii człowieka , możemy mieć znacznie większą wiedzę , o tym jak ludzie przetwarzają informacje lub reagują na różne bodźce zewnętrzne, w jaki sposób podejmują decyzje,  dzięki czemu możemy w znacznie większym stopniu docierać do nich właściwym przekazem marketingowym, a nie tylko takim jaki wydaje się nam za właściwy.

To właśnie obszary związane z marketingiem i reklamą były jednymi z pierwszych obszarów biznesu w których neuronauka  zagościła jako pierwsza.

Neuronauka poznawcza dostarcza ogromny zakres technik, które mogą być wykorzystywane przez organizacje do zarządzania ich działalnością i kierowania ludźmi.

Pomaga również zrozumieć i odnaleźć odpowiedzi na pytanie:

Dlaczego zachowujemy się lub reagujemy w taki, a nie inny sposób ?

Czym jest to podyktowane ?

Jaki związek z naszym zachowaniem , podejmowaniem decyzji ma nasz mózg ?

To co w ostatnim zwłaszcza czasie wysunęło się na pierwszy plan, w szczególności w związku z pandemią i wyzwaniami przed jakim stanęły organizacje na całym świecie to poradzenie sobie z właściwym pokierowaniem ludźmi w obliczu kryzysu nie tylko gospodarczego, ale sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem zdrowia i życia. Na próbę zostali wystawieni liderzy i siła ich przywództwa. To była, a w zasadzie jest bardzo trudna próba. Jak poradzić sobie z wyzwaniami jakie stawia przed nimi każdy dzień, zmienność otoczenia biznesowego, chaos informacyjny wkradający w życie gospodarcze każdego dnia. Niepewność decyzji, izolacja, dystans, zarządzanie zespołami rozproszonymi, działanie w warunkach kryzysu. Niewątpliwie był to swoisty egzamin dla Liderów.

Kto ten egzamin zdał z wyróżnieniem, a kto ustawił się w kolejce do poprawki ?

To już obserwujemy na rynku i będziemy obserwować jeszcze przez najbliższe miesiące. Jedno jest pewne, to nie modele biznesowe i inżynieria finansowa miała kluczowe znaczenie. Po tych kilkunastu miesiącach wiemy, że jednymi z najważniejszych aspektów kierowania ludźmi okazały się w szczególności: inteligencja emocjonalna, empatia, komunikacja i zaufanie.

Niektóre organizacje otrzymały jedną z najbardziej bolesnych lekcji – przywództwo okazało się zbyt słabe, a pożądane kompetencje menedżerów niewystarczające.

Na myśl nasuwa się działanie polegające na poczynieniu szybkich inwestycji w rozwój liderów. Trzeba szkolić liderów aby uzupełnić ich brakującą wiedzę i umiejętności …

… ale czy na pewno jest to właściwe lekarstwo, a jeśli nawet to w jaki sposób i jakich dawkach je podawać aby było skuteczne ?

Organizacje inwestują pieniądze w programy mające na celu „poprawę” przywództwa i podniesienie umiejętności i skuteczności osób zajmujących wysokie stanowiska w organizacji. Nasuwają się jednak pytania:

  • Czy jest w ogóle możliwe, aby osoby te były bardziej skutecznymi liderami ?
  • Czy też są pewne cechy wrodzone, które powodują, że jedni będą rozwijać swoje umiejętności przywódcze szybciej, a innym będzie to przychodzić z trudem ?
  • Z czego mogą wynikać różnice pomiędzy Liderami ?
  • Dlaczego dwóch Liderów stosujących ten sam styl kierowania osiąga skaranie różne wyniki ?
  • Wreszcie, co zrobić aby osiągnąć skuteczność w przywództwie, niezależnie od bagażu cech wrodzonych ?

Starając się odpowiedzieć na pytanie niewątpliwie podstawową kwestią od której należy zacząć jest fakt, że każdy z nas jest inny !

“Jeśli dwoje robi to samo, to jeszcze nie jest to samo.”

Każdy z nas ma inne podłoże zarówno to biologiczne – wynikające z genetyki, budowy naszego mózgu i reakcji w nim zachodzących, naszego potencjału – Biostruktury Mózguniezmiennej części naszej osobowości.

Każdy z nas w toku życia nabywa pewne cechy wynikające z czynników środowiskowych, które również mają wpływ na kształtowanie się charakteru – zmiennej części naszej osobowości.

Co zatem może wpłynąć na podniesienie skuteczności przywództwa ?

Jak można pomóc liderom by byli jeszcze lepsi w tym co robią , skoro każdy z nich jest inny ?

Czy dla każdego z nich powinno się przygotowywać indywidualne programy szkoleniowe, dedykować indywidualnych mentorów aby docierać z inną porcją wiedzy i kształtować inne umiejętności ?

Otóż okazuje się, że rozwiązanie jest znacznie prostsze.

Skoro każdy z nas jest inny, to pierwszym krokiem do podniesienie swojej skuteczności jest poznanie siebie. Podniesienie poziomu samoświadomości w zakresie naszej naturalnej, genetycznie ukształtowanej części osobowości – naszej biostruktury.

Jak mawia stare porzekadło – „ Jeśli nie wiesz od czego zacząć – zacznij od siebie”.

Poznanie swojej Biostruktury Mózgu, pozwala na zgłębienie wiedzy o naszych naturalnych predyspozycjach, podstawowych determinantach naszych decyzji. Tym samym daje nam wiedzę o naszym potencjale oraz obszarach i kierunkach, które będą najlepsze dla naszego rozwoju.

Zgodnie z takim poglądem, wydajność organizacji poprawia się dzięki pomocy liderom biznesu w zrozumieniu podstawowych aspektów psychologicznych, poznawczych i biologicznych, wynikających z ich biostruktury zaczynając od nich samych.

W kolejnym zaś kroku, zgłębiając wiedzę o psychologii, neuronauce, anatomii i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu oraz jego wpływu na zachowania, znacznie łatwiej jest zrozumieć i interpretować zachowania swoich pracowników, klientów, partnerów biznesowych  i innych, a tym samym, podejmować trafne decyzje biznesowe.

Są już na rynku organizacje które wykorzystują w wielu obszarach biznesu najnowszą wiedzę o mózgu i neuronaukę. W Europie i na świecie wyraźnie zaznacza się trend, w którym eksperci z obszaru neuronauki zapraszani są do projektowania programów rozwojowych dla kadry kierowniczej, a Leadership Coaching prowadzony przez NeuroCoach-ów Biznesu staje się coraz częściej stosowanym narzędziem w rozwoju kadry kierowniczej.

Doskonałym narzędziem pozwalającym na przeniesienie i wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu człowieka i neuronauki do świata biznesu jest szwajcarska metodyka STRUCTOGRAM®, która kompleksowo definiuje potencjał lidera w biznesie.

STRUCTOGRAM® to oparty na szwajcarskiej metodyce program, potwierdzony najnowszymi badaniami opartymi m.in o takie dziedziny nauki jak genetyka, neurobiologia, biologia molekularna, antropologia i psychologia.  Pozwala uczestnikom poznać i zrozumieć własną biostrukturę, odkryć genetycznie uwarunkowany, niezmienny w toku życia człowieka obszar jego osobowości. Poznajemy indywidualną, niezmienną przez okres całego życia, wykonujemy Analizę Biostrukturalną naszego mózgu. Dzięki czemu wspiera kierowanie ścieżką rozwoju indywidualnie dopasowaną do danego człowieka. W kolejnych krokach STRUCTOGRAM® uczy jak rozpoznawać biostruktury innych ludzi, naszych pracowników , szefów, klientów, partnerów biznesowych oraz pokazuje jak skutecznie aplikować tą wiedzę we wszystkich obszarach życia, w tym w szczególności w budowaniu i zarządzaniu biznesem, relacją z klientem, w sprzedaży, marketingu, kreowaniu produktów, budowaniu zespołów i przywództwie.

Istnieje niezliczona ilość teorii dotyczących odnoszenia sukcesu oraz sposobów na to, jak wygrywać w biznesie. Większość z tych teorii jest podstawą idealistycznych koncepcji, na przykład „perfekcyjny szef”, „właściwy styl przywództwa”, „poprawny profil osobowości dla wykonywanego zawodu” czy „optymalne techniki sprzedaży”. Idee te, często wykorzystywane jako modele szkoleniowe, zazwyczaj nie biorą pod uwagę istotnego faktu. Mianowicie tego, że nie istnieje optymalna „recepta na sukces”…

Osoby odnoszące sukces, Liderzy którzy są skuteczni w działaniu, posiadają, znacznie różniące ich od innych, cechy osobowościowe, a ich sukces determinowany jest wysoką samoświadomością i umiejętnością wykorzystania tego unikalnego potencjału do osiągania celów w zgodzie z sobą i byciu w tym co robią autentycznym.

Liderzy odnoszący sukcesy charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem i stosowaniem metod i technik, które idealnie do nich pasują. Samo zrozumienie ich własnych struktur osobowości, staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii. Jest udowodnione naukowo, że cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu. Poprzez narzędzie jakim jest STRUCTOGRAM® możliwe jest poznanie tych cech oraz świadome ich zastosowanie w praktyce życia codziennego i biznesu.

Organizacje zdają sobie sprawę, że skuteczne zespoły wymagają czegoś więcej niż tylko zrozumienia współczesnych modeli biznesowych, doskonałego zarządzania finansami czy oceny mocnych i słabych stron.

Badania pokazują, że na skuteczne przywództwo istotny wypływ mają kwestie genetyczne, a rozpoznanie naturalnych predyspozycji jednostki i właściwe pokierowanie jej rozwojem ma wpływ na skuteczność i jakość przywództwa i zarządzania.

Rozwój neuronauki w tym obszarze oraz badania naukowe wskazują również na istnienie związku między stylami zarządzania, a określonymi genami.

Świadomość siebie, potrzeb biznesu i zadań jakie stoją przed organizacją, jak również  wiedza z obszaru neuronauki, może pozwolić  menedżerom na podejmowanie właściwych decyzji w biznesie, wyborze idealnych kandydatów na różne rodzaje stanowiska, zarówno te kierownicze jak i specjalistyczne.

Ponadto wiedza ta może pomóc z prognozowaniu, w jakich obszarach należy rozwijać wiedzę i umiejętności danego Lidera oraz  jakie formy szkolenia i rozwoju będą najbardziej właściwe dla tej konkretnej osoby. Pozwolą jednoczenie przewidzieć, czy i w jakim zakresie zainwestowane w ten rozwój środki finansowe przyniosą zwrot w postaci podniesienia skuteczności, efektywności czy też jakości pracy.

Nie ma wątpliwości, co do tego, że najnowsza wiedza o funkcjonowaniu mózgu człowieka, neuronauka i narzędzia służące do przeniesienia tej wiedzy na grunt biznesowy są obecnie jednymi z ważniejszych aspektów rozwoju organizacji i biznesu.

Ponadto wykorzystanie tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów biznesowych, patrzenie na biznes i jego otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przez pryzmat neuronauki będzie miało kluczowy wpływ na rozwój biznesu w najbliższej przyszłości.

 

Dodaj komentarz