Szkolenia

Realizuję szkolenia, warsztaty na terenie całej Polski. Programy z zakresu zarządzania, przywództwa aby wzmocnić przekazywaną wiedzą i doświadczenia realizowane są również w nietypowych miejscach: na jachtach, w górach itp.  mają one charakter  zarówno otwarty skierowany do szerokiej grupy potencjalnych Klientów , jak również zamknięty – dedykowany wyłącznie danej organizacji.

Zakres tematyczny, czas trwania i organizacja zamkniętych szkoleń i warsztatów, uzależniona jest  od indywidualnych potrzeb Klienta. Szkolenia dla organizacji zawsze poprzedzone są gruntownym wywiadem i audytem przed-szkoleniowym,  aby dokładnie zdefiniować cele szkolenia/warsztatów i przygotować program odpowiadający faktycznym potrzebom organizacji z uwzględnieniem  jej wartości , etapu rozwoju zespołu któremu dedykowane jest szkolenie i zakładanych przez organizację celów biznesowych i strategicznych.

Moim nadrzędnym celem jest przełożenie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników  podczas szkoleń i warsztatów, na realne efekty i wyniki dla organizacji.

Kalendarz szkoleń

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się!

Programy Szkoleniowe BrainIQ®

BrainIQ ® to program bazujący na najnowszej wiedzy i badaniach nad mózgiem człowieka, jak również stworzonej na ich podstawie analizie biostrukturalnej do kompleksowego określenia i wykorzystania indywidualnych predyspozycji osoby, identyfikacji tkwiącego w niej indywidualnego potencjału rozwojowego mocnych stron i cech osobowości i wykorzystania tej wiedzy w różnych obszarach życia prywatnego i zawodowego. Program realizowany jest w oparciu o posiadaną licencję szwajcarskiego systemu treningowego STRUCTOGRAM®  Opracowane na podstawie tego systemu treningi , szkolenia i warsztaty  bazują na stałych, niezmiennych, genetycznie uwarunkowanych elementach  osobowości człowieka. Wiedza ta pozwala na zrozumienie indywidualnych zachowań i predyspozycji, prowadzenie życia jak również biznesu w zgodzie ze swoją biostrukturą , opierając się na tym co jest dla nas naturalne i zgodne z naszym wewnętrznym JA. Analiza Biostrukturalna bazuje na wiedzy uzyskanej podczas współczesnych badań mózgu, a jej wyniki potwierdzone zostały przez genetykę behawioralną, biologię molekularną i biologię ewolucyjną. Wyróżnia ona genetyczno – biologiczne (dziedziczone) trwałe struktury podstawowe oraz środowiskowe (nabyte) zmienne charakterystyki osobowości.

Kalendarz szkoleń

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się!

Pakiet Szkoleń BrainIQ Master® w skład którego wchodzą :

BrainIQ  Master® – Step 1 – Klucz do poznania siebie ( 1 dniowe szkolenie )

Podczas szkolenia poznasz swoje predyspozycje, mocne i słabe strony oraz naturalne możliwości, jakie daje twoja indywidualna biostruktura mózgu. Wiedza ta i świadomość swoich możliwości doda Ci jeszcze większej motywacji, zwiększy twoją efektywność i przybliży Cię do realizacji celów  Twoją indywidualną drogą, bez poczucia zniechęcenia. Podczas warsztatów dowiesz się jaki wpływ ma Twoja indywidualna biostruktura na role które pełnisz w życiu prywatnym i zawodowym i nauczysz się jak je dopasować do Twoich potrzeb i natury , aby w efekcie podnieść swoją efektywność, wybierać optymalne strategie osiągania sukcesu, zminimalizować stres.

BrainIQ  Master®– Step 2 – Klucz do poznania drugiego człowieka (1 dniowe szkolenie - warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia BrainIQ Master® Step 1)

Podczas szkolenie otrzymasz wiedzę o ludziach, nauczysz się jak rozpoznawać biostruktury innych osób i jak świadomie odczytywać ich zachowania. Dzięki licznym ćwiczeniom przybliżysz się do zrozumienia indywidualności ludzi, w jaki sposób z nimi postępować, czego unikać aby zapobiec niepotrzebnym konfliktom. Z większą precyzją będziesz w stanie przewidywać zachowania innych ludzi i rozpoznawać czego możesz od nich oczekiwać , a co jest absolutnie poza ich zasięgiem w związku z ich indywidualną biostrukturą. Wiedza zdobyta podczas szkolenia daje również podstawowe narzędzia i umożliwia analizowanie i tworzenie zespołów.

BrainIQ  Master® – Step 3 – Klucz do poznania Klienta i sprzedaży (2 dniowe szkolenie - warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia BrainIQ Master® Step1 i Step2)

Podczas szkolenia posiądziesz wiedzę o motywach jakimi kierują się ludzie podejmując m.in. decyzje zakupowe. Jakie uwarunkowania indywidualne mają wpływ na podjęcie pozytywnej czy negatywnej decyzji przez potencjalnego Klienta. Będziesz potrafił z łatwością rozpoznać biostruktury produktów oraz usług , aby odpowiednio się z nimi obchodzić i dopasować je do indywidualnej biostruktury Klienta. Pozyskana podczas szkolenia wiedza ułatwi Ci odnalezienie wspólnego języka z Klientem ,  jak również we właściwy sposób zmotywować go do zakupu. Zidentyfikujesz również jak Twoja indywidulna biostruktura wpływa na radzenie sobie w poszczególnych fazach procesu sprzedażowego – w czym jesteś mocny , a nad którymi obszarami powinieneś popracować i w jaki sposób to zrobić.

BrainIQ  Master® – Step 4 – Klucz do przywództwa i budowania zespołu (2 dniowe szkolenie - warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia BrainIQ Master® Step 1 i Step2)

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę się jak budować zespoły marzeń , jak dobierać członków zespołu zarówno pod względem dopasowania do zadania jak również do zespołu oraz osiągania przez zespół ponad przeciętnych wyników. Nauczysz się rozpoznawać predyspozycje poszczególnych członków zespołu również w kontekście ich oczekiwań. Dowiesz się jakie zasady definiują funkcjonowanie w zespole oraz indywidualnego podejścia do każdego z jego członków. Dzięki znajomości biostruktur współpracowników, bądź partnerów biznesowych, ich natury oraz rodzajów projektów czy zadań, nauczysz się jak dopasować motywację do poszczególnych osób i zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Zdobędziesz wiedzę w zakresie  wykorzystania analizy biostrukturalnej w rekrutacji i rozwoju pracowników. Odpowiednie podejście – w zgodzie z biostrukturą  - zapewni efektywną pracę zespołu i wpłynie na zminimalizowanie ryzyka powstawania nieporozumień i konfliktów w komunikacji i codziennej pracy.

Kalendarz szkoleń

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma po dwa certyfikaty – Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego BrainIQ Master® zgodnie z ukończonym etapem, oraz certyfikat potwierdzający ukończenie danego modułu szwajcarskiego programu treningowego Structogarm® – w przypadku uczestnictwa we wszystkich czterech modułach uczestnik otrzymuje  certyfikaty uczestnictwa w pełnym programie - 4 certyfikaty  ukończenia szwajcarskiego programu treningowego Structogram® Training System .

Kompleksowe szkolenie oparte na analizie biostrukturalnej
dla branży windykacyjnej

BrainIQ Debt Collection Master – Klucz do negocjacji i budowania relacji z Klientem zadłużonym - 3 dni szkoleniowe

Jedyny taki na rynku program szkoleniowy dla branży windykacyjnej oparty o analizę biostrukturalną, obejmujący elementy kompleksowego podejścia do zrozumienia zachowań, osobowości człowieka i na bazie tej wiedzy korzystnych budowania relacji z Klientem zadłużonym, dobierania najskuteczniejszych strategii negocjacyjnych  i efektywnej windykacji.

Zamknięty w 3 modułach szkoleniowych. Treningi rozpoczyna moduł pozwalający na poznanie własnych predyspozycji poszczególnych pracowników windykacji, mocnych i słabych stron oraz naturalnych możliwości, wrodzonego potencjału oraz wiedzy w jaki sposób ten potencjał rozwijać i umacniać, budować pewność siebie aby efektywniej i skuteczniej osiągać zakładane cele . Podczas kolejnego modułu szkolenia dowiesz się jak rozpoznawać biostruktury ludzi i budować relacje z Klientem zadłużonym  w zgodzie z własnymi predyspozycjami aby móc w sposób skuteczny przy zachowaniu zasad etycznych wpływać na innych, zdobywać ich zaufanie, łatwiej się z nimi komunikować, w zgodzie z indywidualną biostrukturą Klienta zadłużonego. Trzeci moduł pozwoli Ci zdobyć wiedzę o mechanizmach decyzyjnych Klientów zadłużonych, nauczysz się rozpoznawać możliwości i trafnie dobierać strategie windykacyjne i oceniać prawdopodobieństwo odzyskania należności, dzięki czemu staniesz się Mistrzem w windykacji i zarządzaniu relacją z Klientem zadłużonym, a to przełoży się na wzrost Twoich wyników, motywacji  i satysfakcji z pracy. 

 

Kalendarz szkoleń

Sprawdź terminy szkoleń i zapisz się!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dwa certyfikaty – Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego BrainIQ Debt Collection Master, oraz certyfikat potwierdzający ukończenie danego modułu szwajcarskiego programu treningowego STRUCTOGRAM®.

Pozostałe szkolenia i warsztaty

First Time Leader  & Manager – budowanie i zarządzanie zespołem

Efektywne zarządzanie sobą w czasie

Potencjał Umysłu & Nawyk Działania - Moc Efektywności

Umów się na konsultacje!