NeuroCoaching

Jestem coachem, który jako jeden z nielicznych na świecie wykorzystuje w procesie coachingu najnowszą wiedzę i badania nad mózgiem człowieka, jak również analizę biostrukturalną do kompleksowego określenia i wykorzystania indywidualnych predyspozycji osoby w procesie coachingu w kontekście radzenia sobie ze zmianą, wykorzystania tkwiącego w niej indywidualnego potencjału rozwojowego mocnych stron i cech osobowości. Dzięki temu proces coachingu realizowany jest zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potencjałem i stałymi – niezmiennymi elementami osobowości danej osoby co sprawia, że moi Klienci dużo szybciej osiągają oczekiwane cele i trwałe rezultaty , w zgodnie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami, osiągając najwyższy stopień zgodności pomiędzy genetycznie uwarunkowaną strukturą osobowości, a stylem zachowania.

„Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść.

Wybitny lider prowadzi ludzi tam,

gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być.”

Rosalynn Carter

Coaching kadry zarządzającej/menedżerskiej

Jednym z najważniejszych determinantów właściwego funkcjonowania organizacji i osiągania przez nią sukcesów jest osadzenie na stanowiskach liderów osób posiadających właściwe kompetencje, determinację do działania i osobowość wspierającą osiąganie pożądanych rezultatów.  To od działań menedżerów, ich umiejętności komunikacyjnych, otwartości, charyzmy, potencjału ich umysłów uzależniona jest motywacja podlegającym ich pracowników i osiąganie celów przez organizację.

Coaching kadry zarządzającej/menedżerskiej rozpoczyna się od fachowej autoanalizy indywidualnej biostruktury menedżera w oparciu o Analizę Biostrukturalną na bazie szwajcarskiej metody Structogram®, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja indywidualnych predyspozycji menedżera i jego naturalnego potencjału i mocnych stron które mają kluczowe znaczenie w dalszej pracy w coachingu jak również osiąganiu stawianych celów, rozwoju, przejmowania nowych ról i stawiania czoła wyzwaniom jakie pojawiają się w organizacji, życiu zawodowym, prywatnym i wielu innych obszarach.

Coaching kadry zarządzającej/ menedżerskiej  poza funkcją rozwojową, pracą nad realizacją konkretnego projektu , może mieć na celu przygotowanie menedżera do przejęcia szerszego zakresu obowiązków, jak również może mieć charakter coachingu interwencyjnego - dedykowanego dla sytuacji w których konieczne jest jednorazowe wsparcie w danym obszarze

Polega na wsparciu kluczowych osób w organizacji jak również właścicieli firm w zdefiniowaniu kierunków, wytyczaniu i osiąganiu celów zgodnych ze strategią biznesową przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu indywidualnych predyspozycji, potencjału menedżera.

Zamów indywidualną sesję coachingową już dzisiaj!

Sprawdź i zapisz się!

Coaching sukcesorów

Potencjalnych kandydatów wyłonionych w planach sukcesji do pełnienia roli menedżera w przyszłości.

Business Coaching ma za zadanie przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców , menedżerów i kluczowe osoby kadry zarządzającej w realizacji celów rozwojowych, które to cele mają  bezpośrednie lub pośrednie przełożenie się na realizację strategicznych i biznesowych celów organizacji. Poprzedzony jest analizą potencjału tkwiącego w organizacji, planów rozwojowych, określenia oczekiwań co przyszłych zadań obowiązków, kompetencji i wyzwań jakie będą stawiane przed sukcesorem, zdefiniowania grona potencjalnych sukcesorów i wyboru osoby która najbardziej odpowiada stawianym oczekiwaniom.

Dalsza praca odbywa się już w ramach właściwego coachingu sukcesorów, zgodnie z postawionymi celami. Coaching sukcesorów w razie potrzeby – jeśli konieczne jest uzupełnienie wiedzy czy kompetencji może być wzbogacony sesjami mentoringowymi, lub dedykowanym szkoleniem.

Zamów indywidualną sesję coachingową już dzisiaj!

Sprawdź i zapisz się!

Coaching zespołu

Dedykowany zespołom pracującym ze sobą, m.in. aby rozwijać konkretne obszary współpracy zespołowej lub w celu identyfikacji i rozwiązywania kryzysów w zespole.

„Lider w procesie budowania zespołu jest jak katalizator

potrzebny by przyspieszyć właściwe reakcje

i posiadający właściwości lotne,

by odpowiednim momencie przejść do następnego etapu”.

Barbara Grześ

Pracujące ze sobą zespoły ludzi niejednokrotnie w swojej pracy napotykają na bariery które nie są możliwe do rozwiązania przez sam zespół. Często w takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie z coachingu zespołowego, który pozwala na znacznie szersze spojrzenie na reakcje, mechanizmy i zjawiska zachodzące w zespole, jak również interakcje pomiędzy jego członkami i szybkie zidentyfikowanie obszarów wymagających wsparcia. Temu właśnie służy coaching zespołowy.

Podczas coachingu zespołowego Klientem jest cały zespół. W trakcie pracy z zespołem wspieram w podnoszeniu jego efektywności zadaniowej jak również budowaniu właściwych, sprzyjających efektywnej pracy relacji w oparciu o najnowszą wiedzę i badania nad mózgiem człowieka, jak również analizę biostrukturalną do kompleksowego określenia indywidualnych predyspozycji poszczególnych członków zespołu i wykorzystania ich w procesie coachingu zespołowego aby zmaksymalizować jego efekt , wyciągnąć synergię płynącą z zespołu, optymalnie wykorzystać wrodzoną strukturę osobowości jego członków i tkwiący w nich potencjał rozwojowy, mocne strony i cech osobowości. Dzięki temu proces coachingu realizowany jest zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potencjałem zespołu, co sprawia, że zespół dużo szybciej osiągają oczekiwane cele i trwałe rezultaty , w zgodnie z naturalnymi predyspozycjami .

Celem coachingu zespołowego może być przygotowanie nowego zespołu do wspólnej pracy
i zdefiniowanie celów lub też interwencja w funkcjonującym już od jakiegoś czasu zespole  w celu ustalenia przyczyn braku progresu w realizacji celu i wsparcie zespołu w skorygowaniu obszarów które uniemożliwiają jego realizację.

Jak pracujemy  w Coachingu Zespołowym

Zazwyczaj proces coachingu zespołowego zajmuje  od 6 do 10 sesji realizowanych w odstępach od 2 do 3 tygodni . Proces ten może się wydłużyć jeśli cel nad którym pracuje zespół jest bardziej złożony .

Etapy coachingu zespołowego:

Etap 1 Identyfikacja  obszaru wsparcia

Etap 2 Zdefiniowanie celu coachingu zespołowego

Etap 3 Realizacja zadań zmierzających do osiągnięcia celu

Zamów indywidualną sesję coachingową już dzisiaj!

Sprawdź i zapisz się!

Coaching kariery

Dedykowany osobom, które dopiero planują swoją karierę zawodową jak również osobom które rozważają zmianę w zakresie w swojej ścieżki zawodowej.

„Karierę robi się z dwóch powodów - dla siebie i dla innych.

Nawet, jeśli chcesz śpiewać, bo to kochasz,

to i tak potrzebujesz kogoś, kto chciałby cię słuchać.”

Andrea Bocelli

Wybór ścieżki zawodowej , którą zdecydujemy się podążać to jedna z najważniejszych decyzji jaką podejmujemy w naszym życiu . Czasami po wielu latach okazuje się że praca, którą wykonujemy to nie jest to co chcielibyśmy rozbić w życiu .

Niezależnie od tego czy dopiero stoisz przed wyborem swojej drogi zawodowej czy po kilku, kilkunastu latach doszedłeś do wniosku, że chcesz coś zmienić w swojej karierze zawodowej – warto wówczas skorzystać z pomocy coacha, który w bezpieczny sposób poprowadzi Cię przez ten proces wpierając w wyborach i określeniu kierunku w którym chcesz podążać . W prowadzonym przeze mnie procesie coachingu kariery jako jeden z nielicznych coache na świecie wykorzystuję najnowszą wiedzę i badania nad mózgiem człowieka, jak również analizę biostrukturalną do określenia i indywidualnych predyspozycji osoby w procesie coachingu kariery w kontekście wsparcia Klienta w zdefiniowaniu ścieżki kariery pasującej do jego indywidualnych predyspozycji, mocnych stron, wrodzonych cech osobowości i potencjału. Dzięki temu proces coachingu realizowany jest zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potencjałem i stałymi – niezmiennymi elementami osobowości danej osoby co sprawia, że moi Klienci planują swoje ścieżki rozwoju i kariery zawodowej w zgodzie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami, osiągając najwyższy stopień zgodności pomiędzy genetycznie uwarunkowaną strukturą osobowości, a wybraną ścieżką kariery zawodowej.

Co obejmuje coaching kariery

  • Assessment – Analiza potencjału

Zaczynamy od fachowej analizy Twojej indywidualnej biostruktury w oparciu o Analizę Biostrukturalną na bazie szwajcarskiej metody Structogram® , która pozwoli na określenie Twoich indywidualnych predyspozycji i potencjału rozwojowego. Następnie bazując na   Twojej biostrukturze, naturalnych predyspozycjach, mocnych i słabych stronach, zainteresowaniach, kompetencjach , umiejętnościach oraz dotychczasowej ścieżce kariery zawodowej, uzyskasz całościowe spojrzenie na tkwiący w nich potencjał możliwości, aby następnie właściwie zaplanować dalszą drogę zawodową

  • Zdefiniowanie najlepszych ścieżek rozwoju zawodowego

W procesie sesji coachingowych będziesz mieć możliwość spojrzenia w głąb siebie oraz rozwoju mocnych stron jak również odkryciu nowych , ukrytych dotychczas możliwości, aby odpowiedzialnie i zgodnie z Twoim wewnętrznym JA zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju i kariery zawodowej. 

  • Zdefiniowanie CV

Zweryfikujemy wspólnie Twoje CV pod kątem spójności, przejrzystości, jego biostruktury, wspólnie uwydatnimy istotne pod względem Twoich planów zawodowych informacje, w sposób pozwalający na skuteczne ich dostrzeżenie przez potencjalnego pracodawcę w trakcie procesu rekrutacyjnego

  • Rozmowa rekrutacyjna

Wspólnie przygotujemy właściwą strategię na czekającą Cię rozmowę rekrutacyjną , tak abyś mógł czuć się podczas niej pewnie, w pełni przygotowany na potencjalne pytania rekruterów jak również przyszłego pracodawcy, w zgodnie z Twoim wewnętrznym JA.

Zamów indywidualną sesję coachingową już dzisiaj!

Sprawdź i zapisz się!

Life coaching

Dedykowany osobom, które chcą osiągać swoje cele osobiste, rozwijać się, realizować marzenia w zgodzie ze swoimi indywidualnymi predyspozycjami i cechami osobowości. Może dotyczyć wielu obszarów życia np.  rozwoju , relacji rodzinnych i relacji z innymi ludźmi, finansów, zdrowia i innych ważnych aspektów.

"Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał."

Zig Ziglar

W Life coachingu skupiamy się na osiąganiu Twoich osobistych celów .  Jestem coachem, który jako jeden z nielicznych na świecie wykorzystuje w procesie coachingu najnowszą wiedzę i badania nad mózgiem człowieka, jak również analizę biostrukturalną do kompleksowego określenia i wykorzystania indywidualnych predyspozycji osoby w procesie coachingu w kontekście radzenia sobie ze zmianą, wykorzystania tkwiącego w niej indywidualnego potencjału rozwojowego mocnych stron i cech osobowości. W procesie life coachingu zamieniamy marzenia, plany i pragnienia na realne i osiągalne cele w zgodzie z indywidualnymi predyspozycjami, potencjałem i stałymi – niezmiennymi elementami osobowości danej osoby co sprawia, że moi Klienci dużo szybciej osiągają oczekiwane cele i trwałe rezultaty , w zgodnie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami, osiągając najwyższy stopień zgodności pomiędzy genetycznie uwarunkowaną strukturą osobowości, a stylem zachowania.

Podczas life coachingu koncentrujemy się na wypracowaniu drogi do poprawy Twojego życia i realizacji wyznaczonych marzeń, pragnień, w zgodzie z Twoim wewnętrznym JA i przełożeniu ich konkretne realne i osiągalne dla Ciebie cele.

Marzenia się same nie spełniają, marzenia się spełnia – pozwól sobie na to.

Zamów indywidualną sesję coachingową już dzisiaj!

Sprawdź i zapisz się!

Coaching kryzysowy

Dedykowany osobom, które doświadczają w swoim życiu kryzysu, czują że coś jest nie tak, coś wybija je z normalnego funkcjonowania i nie pozwala normalnie funkcjonować. Kryzys ten może mieć różne nasilenie i być wywołany różnego rodzaju sytuacjami,  może dotyczyć zarówno sfery prywatnej, jak np. rozwód, utrata bliskiej osoby, utrata sprawności jak również  sfery zawodowej jak np. zmiana czy utrata pracy, mobbing ze strony przełożonego, poczucie braku spełnienia zawodowego i wiele innych.

"Potykając się, można zajść daleko, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się."

Johan Wolfgang Goethe

Jako jeden z nielicznych na świecie coach kryzysowy  wykorzystuje w coachingu kryzysowym najnowszą wiedzę i badania nad mózgiem człowieka, analizę biostrukturalną do określenia indywidualnych predyspozycji osoby w kontekście radzenia sobie z kryzysem oraz tkwiącego w niej potencjału rozwojowego i mocnych stron w odniesieniu do jak najbardziej efektywnego  rozwoju pokryzysowego. Dzięki temu ścieżka wyjścia z kryzysu jak również plan rozwoju pokryzysowego jest zgodny z indywidualnymi predyspozycjami, potencjałem i stałymi – niezmiennymi elementami osobowości danej osoby.  Więcej o metodzie na www.brainiq.pl

Coaching kryzysowy jest szczególnym rodzajem coachingu i jest dedykowany osobom które doświadczają właśnie kryzysu. Kryzys ten może mieć różne nasilenie i być wywołany różnego rodzaju sytuacjami i może dotyczyć zarówno sfery prywatnej, jak np. rozwód, utrata bliskiej osoby, utrata sprawności jak również  sfery zawodowej jak np. zmiana czy utrata pracy, mobbing ze strony przełożonego, poczucie braku spełnienia zawodowego i wiele innych.

Na każdym etapie życia możemy przechodzić różnego rodzaju kryzysy, które przekładają się na nasze funkcjonowanie, emocje, nastrój , to jak będziemy funkcjonować w pracy czy w domu.

Kryzys jest powszechnym zjawiskiem, z reguły nie jest niczym przyjemnym, pojawia się jako niechciany „gość” – intruz w naszym życiu, burząc porządek i dotychczasowe funkcjonalnie. Osoby doświadczające kryzysu „czują, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą że to jest kryzys

Zdarza się, że nie są w stanie sami sobie  z tym poradzić,  i ze względu na odczuwalny dyskomfort szukają pomocy  -  tu z pomocą przychodzi coach kryzysowy.

Coaching kryzysowy składa się z dwóch etapów :

interwencji kryzysowej – której celem jest doprowadzenie do wyjścia z kryzysu i osiągnięcie stanu sprzed kryzysu 

coachingu klasycznego – który jest ukierunkowany na rozwój na bazie doświadczeń wyciągniętych z kryzysu

W każdym z etapów coachingu kryzysowego pracujemy w oparciu o indywidualne wynikające z analizy biostrukturalnej predyspozycje danej osoby, jej mocne strony wspierające wyjście z kryzysu , a w kolejnym etapie na bazie doświadczeń pokryzysowych oraz indywidualnego potencjału osoby pracujemy na rozwojem w ramach coachingu klasycznego.

Tak więc poza negatywnymi doznaniami jakie są związane z doświadczaniem kryzysu , można z niego wyciągnąć ogromny potencjał rozwojowy, który wykorzystany zgodnie z naszymi indywidualnymi predyspozycjami i potencjałem może być krokiem milowym w dalszym rozwoju.

Jeśli czujesz, że właśnie możesz doświadczać kryzysu zapraszam do kontaktu.

Zamów indywidualną sesję coachingową już dzisiaj!

Sprawdź i zapisz się!

Umów się na konsultacje!